Hiện nay, có rất nhiều loại sản phẩm dưỡng ẩm cho da, dựa trên thành phần cấu tạo, khả năng thẩm thấu và hiệu quả thì có thể chia ra thành 5 loại theo thứ tự tăng dần về mức độ giữ ẩm cho da như sau: Gel - Lotion - Emulsifier - Cream - Ointments.